• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

Utveckling av individ, grupp och organisation

Utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper
Grupputveckling syftar till att utveckla gruppens arbetssätt för att den ska fungera bättre och i slutändan åstadkomma mer. Det kan handla om en ledningsgrupp med nya medlemmar där man behöver lära känna varandra och skapa ökad förståelse för varandras olikheter eller en befintlig grupp som behöver skapa tydliga gemensamma mål och strategier. Deltagarna har en mycket aktiv roll och kan t ex få öva nya situationer eller arbeta med gruppövningar under ledning av en av våra erfarna utvecklingskonsulter.

Programmet anpassas för varje enskild grupp utifrån dess specifika förutsättningar och behov.

Personliga utvecklingsprogram
I vårt personliga ledarutvecklingsprogram får du som chef utveckla ditt ledarskap genom samtal, coachning och uppgifter, som utformas utifrån dina förutsättningar och behov. Programmet syftar till att ge såväl nya som erfarna chefer på alla nivåer möjlighet till personlig utveckling i sin yrkesroll.

Under programmet identifieras och tydliggörs dina styrkor och utvecklingsområden i förhållande till den befattning som du verkar i. Därifrån arbetar vi sedan vidare i ett antal utvecklingsmöten. Mellan varje möte får du hemuppgifter, som kopplas till såväl din konkreta arbetssituation, som till dina personliga utvecklingsområden. Det skapar insikt och möjlighet till förändrat beteende och en ökad möjlighet att lyckas väl i din chefsroll. Programmen sträcker sig ofta över ett halvår och avslutas med en konkret handlingsplan.

Stöd vid organisationsförändring
I situationer som innebär ett behov av att förändra organisationer, t ex vid förändringar på marknaden eller andra nya förutsättningar, är det viktigt att behålla rätt personer. Nämligen de som är bäst lämpade för de nya utmaningar som förändringarna innebär.

Genom att analysera kommande behov och ta fram kravprofiler för de nya tjänsterna kan vi hjälpa till i arbetet. Vi genomför också personbedömningar med tester och djupintervjuer för de interna kandidaterna. Tillsammans ger det en fullständig bild av den potential som finns hos organisationens chefer och bästa möjliga underlag för val av kandidater internt.

För de personer som inte får eller vill behålla sina positioner kan vi även erbjuda en kompetent extern speaking-partner, som kan stödja dem i deras fortsatta utveckling i form av stödsamtal och coachning.

Lär dig rekrytera rätt
I vår intensiva rekryteringsutbildning får du under tre dagar möjlighet att lära dig grunderna kring personligheters betydelse på arbetsplatsen, rekryteringsmetodik samt praktiskt handlag för effektiv rekryteringsprocess. Efter utbildningen är du redo att genomföra strukturerade, genomtänkta, juridiskt riktiga och träffsäkra rekryteringar på egen hand.

Inför utbildningen får du göra en enkel kartläggning av dina behov och vilka utmaningar du ställs inför inom området. Vi varvar teorigenomgångar med praktiska övningar som t ex videoinspelning och reflektion kring den egna personligheten som pedagogiskt verktyg. Som deltagare får du bland annat skriva en platsannons, genomföra intervjuer samt känna på personlighetstest/ personlighetsinventorium.

Utbildningen hålls av våra rekryteringskonsulter som har minst 10 års erfarenhet av rekrytering inom olika branscher och organisationer. Den genomförs i grupper om 8-12 deltagare, från en eller flera arbetsplatser, samt vänder sig till chefer i positioner som kräver genomförande av egna rekryteringar och till internkonsulter och liknande personal.

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Executive Search, Rekrytering, Second Opinion, Utveckling av individer och grupper samt Arbetspsykologiska testverktyg. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA