• Rekrytering

Chefsrekrytering

Vi på AS&B Executive har arbetat med rekrytering i över 20 år, lita på oss, vi kan det här. Att rekrytera en chef eller annan nyckelperson är en insats som ofta har mycket stor inverkan på en organisations resultat, välmående och utveckling. Vi vet att det krävs en gedigen arbetsinsats i alla steg, hela vägen från första mötet hos dig som kund till avslutande personbedömning för att säkerställa bästa möjliga utfall.

Vår rekryteringsprocess

Våra metoder och processer bygger på väl beprövad metodik och över 20 års erfarenhet av 1000-tals genomförda rekryteringar. Vi har en rekryteringsprocess som i sin grund är skapad för chefsrekrytering på exekutiv nivå, som vi anpassar till varje kunds behov och de unika förhållanden som gäller för varje nytt uppdrag. Vi är stolta över våra arbetsmetoder, som vi ständigt förfinar och utvecklar för att ligga i branschens framkant.

Du som uppdragsgivare ska känna dig trygg i att såväl rekryterande chef som kandidaterna upplever en professionell process. För oss på AS&B Executive handlar det om att alltid vara kompetenta, engagerade, långsiktiga och respektfulla. Det har skapat vår framgång och vi vet att den även bidrar till din och din organisations framgång. Se gärna vår referenslista där du hittar några exempel på uppdrag vi genomfört. 

"AS&B är en ovärderlig samarbetspartner för oss då det gäller vårt kompetensförsörjningsarbete av chefer och specialister. Att anlita AS&B innebär trygghet och kvalité!"

Marie Roxner Drufva Personalchef/ Sto Scandinavia AB

Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen från inledande planeringsmöte, analys av nuläge och förväntad utveckling, formell men framförallt personlighetsmässig kravprofil samt identifiering av kandidater till urval och rekommendation. Vi är mycket flexibla och kan självklart genomföra utvalda delar av processen, allt efter våra kunders behov.

Executive Search

Genom Executive search når du en betydligt större del av marknaden och får ett handplockat urval. Mer om hur vi arbetar med Executive Search hittar du här.

Personbedömning

Våra insatser inom personbedömning, som är en självklar del av våra rekryteringsuppdrag, men som också finns som separat tjänst, baseras på gedigna och vetenskapligt beprövade testsystem. Testerna hjälper vår konsult att skapa en bred och djup förståelse för kandidatens personlighet, drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden samt ledarstil och utvecklingspotential.
Resultatet från testerna utgör ett stöd för konsulten när hen genomför den fördjupade intervju, som självklart också omfattar återkoppling av testresultaten.

Vi vet att tester aldrig kan ge en komplett och fullständig bild av en kandidats personlighet, men dom utgör ett viktigt stöd i vår bedömningsprocess. Vi använder oss av såväl personlighetstest som problemlösningstest (test av analytisk förmåga, framförallt inriktad mot att mäta generell begåvning). Personbedömningsprocessen kompletteras alltid med en gedigen referenstagning, som både ger
en fördjupad bild av kandidatens personlighet, kompetens och prestation, och som kan verifiera eller nyansera farhågor som konsulten har efter genomförd djupintervju. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP. Urvalsprocessen kompletteras i många fall med olika former av arbetsprov anpassade för den aktuella tjänsten, eller ett så kallat assessment center, där kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas.

 

Välkomna att kontakta oss

Har du allmäna frågor om våra tjänster, rekryteringsprocess eller är i behov av rekryteringshjälp? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig, du hittar våra kontaktuppgifter här. Du kan även använda dig av formuläret som du hittar längst ner i högra hörnet på sidan. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

Varmt välkommen till AS&B Executive. 

Telefon: 013-24 49 80
Mail: info@asb-executive.se

 

 

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Rekrytering, Executive Search, Interimslösningar, Second Opinion och Ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se