• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

Rekrytering

Vi är specialister på att hitta och rekrytera rätt person. För att lyckas behöver vi förstå ditt företags verksamhet, organisationskultur och värderingar, kombinerat med kandidaternas personlighet och drivkrafter. Det är vägen till långsiktig rekrytering som ger framgång till organisationen och där kandidaten kan utvecklas.

Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen från kravprofil och identifiering av kandidater till urval och rekommendation, men vi kan också genomföra valda delar av processen, allt efter våra kunders behov. Allt rekryteringsarbete inleds med en analys av företagets verksamhet, organisationskultur, värderingar och behov. Därefter tar vi fram en kravprofil som tydligt beskriver de kompetenser och egenskaper som kandidaten behöver.

Vi utgår från kravprofilen och tar fram en annons, som publiceras på vår webb och i utvalda media som bedöms som viktiga för den aktuella tjänsten med tanke på bransch och geografisk region.

Med hjälp av omfattande personlighetstester och fördjupade intervjuer får vi en tydlig bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Vi är måna om att skapa en personlig och trivsam miljö, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och som ger bästa resultat för våra uppdragsgivare. Vi använder moderna och vetenskapligt säkerställda testmetoder i form av begåvningstester och personlighetsinventorier för att få fördjupad insikt i kandidaternas personlighet. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP.Intervjun avslutas med en återkoppling och diskussion med kandidaten, vilket brukar uppfattas som både intressant och utvecklande.

Urvalsprocessen kan kompletteras med olika former av arbetsprov eller ett så kallat assessment center, där kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas.

Vi presenterar våra slutsatser om de olika kandidaternas lämplighet i förhållande till kravprofilen, och våra rekommendationer till uppdragsgivaren vid ett möte. Detta sker genom en grundlig avrapportering av kandidaternas profiler, vår bedömning av deras matchning mot den aktuella kravprofilen, en väl motiverad rangordning av kandidaterna och slutligen en rekommendation angående vem som bör erbjudas aktuell tjänst.

UPP-testet

Vi utökar nu vårt samarbete med Psykologisk Metod AB genom att även bli återförsäljare för UPP-testet. Våra erfarenheter av testet, som är ett resultat av sex års forskning av Professor Lennart Sjöberg, är mycket goda och vi ser med stor tillförsikt fram mot vårt samarbete med Psykologisk Metod AB. Vi har god erfarenhet av cirka 2000 genomförda tester, så vi vet vad vi pratar om! Välkommen att kontakta oss för mer information om UPP-testet!

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Executive Search, Rekrytering, Second Opinion, Utveckling av individer och grupper samt Arbetspsykologiska testverktyg. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA