• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

Interimslösningar - kan man hyra en chef eller en specialist?

Absolut. Vi erbjuder interimslösningar där vi tillgodoser ert behov av en chef eller specialist under en tidsbegränsad period. Det är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. 

Vad innebär en interimslösning?

Rörlighet och anpassningsförmåga har blivit nyckelfaktorer för företagens överlevnad, både vad gäller personaltäckning och kompetensförsörjning. Interimslösningar är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk kompetens för att vidmakthålla, utveckla eller förändra verksamheter. Det är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. När uppgiften väl är avslutad eller behovet förändrats, avslutas uppdraget. Interimschefen är anställd av oss, och uthyrd till uppdragsgivaren, under tiden för engagemanget. 

När är det lämpligt att ta in en interimschef?

  • För att tillvarata nya affärs- och expansionsmöjligheter
  • Vid plötslig kompetens- eller personalbrist
  • Vid omorganisationer eller omstruktureringar
  • Vid behov av kulturell förändring
  • Vid förvärv, fusioner eller avyttringar
  • Vid behov av projektledning
  • Vid behov av kvalificerad personal på deltid

"Jag älskar utmaningar och att arbeta med interimsuppdrag passar mig perfekt! Målet är att gå in och avlasta arbetet för alla parter men framför allt underlätta arbetet för den nya chefen att komma in. Det är ett bra sätt att använda min mångåriga chefserfarenhet på."

Anita, en av våra Interims chefer

En interimschef är internt obunden och säger som det är utan att ha en egen agenda. Interimschefen behöver inte konkurrera internt och tänka på sin egen karriär, interimschefen kan prestigelöst fokusera på uppgiften och på att hjälpa andra.

Våra interimschefer och specialister

Vår långa historia med rekrytering av chefer och specialister har gett oss möjlighet att bygga upp ett stort nätverk av högpresterande interimschefer. Våra interimchefer är erfarna ledare som med kort varsel kan gå in i organisationer som befinner sig i utmanande situationer. Alltid med en hands-on approach. Vid sidan av erfarenhet och sakkunskap anlitar vi enbart effektiva personer som håller en hög professionell standard, har hög integritet och följer alla våra riktlinjer för engagemanget. Naturligtvis även avseende total sekretess.

Passande befattningar för användning av Interimschef:

• Arbetande Styrelseordförande • Koncernchef/VD/CEO
• CFO och Controller
• Försäljningschef
• Kommunikationschef
• Marknadschef
• Logistik- och inköpschef
• Produktions-/platschef
• IT-chef/CIO
• HR-chef
• Kvalitets och Miljöchef
• Ett antal olika Specialistroller

Inför ett uppdrag gör vi först en noggrann uppdragsbeskrivning med syfte och målformulering.  Vi tar även fram en personlig kravprofil på utifrån uppdragets art och innehåll. Allt för att vi skall sätta rätt person på uppdraget få ett så lyckat resultat som möjligt.  Vi kan i många fall erbjuda en lösning på plats hos er inom tre veckor.

Har ert företag ett tillfälligt behov av en chefs- eller specialistroll, då är en interimslösning något för er! 

Välkomna att kontakta oss

Har du allmänna frågor våra interimslösningar eller är du kanske intresserad av att själv arbeta som interimschef? Kontakta då Mikael Jacobsson så berättar han mer om denna smarta lösning. Du kan även använda dig av formuläret som du hittar längst ner i högra hörnet på sidan. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

Mikael Jacobsson

Mikael Jacobsson
Tel.: 072-513 06 90
Mail: mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se 

Är du själv intresserad av att arbeta som interimchef eller specialist?
Ring eller skicka ditt CV och en presentation till Mikael Jacobsson.

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se