• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

Executive Search - aktiv sökning efter lämpliga kandidater

Vi är specialister på att hitta och rekrytera rätt person. För att lyckas behöver vi förstå din verksamhet, organisationskultur och värderingar, kombinerat med kandidaternas personlighet och drivkrafter. Det är vägen till långsiktig rekrytering som ger framgång till organisationen och där kandidaten kan utvecklas.

Allt oftare krävs en aktiv sökning för att finna lämpliga kandidater.  Ibland sker detta i kombination med någon form av annonsering, i andra fall är searchen inte officiell. Oavsett vilket identifierar vi intressanta nyckelpersoner och säkerställer att du får tillräckligt många kvalificerade kandidater. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av executive search inom många olika branscher i såväl privat som offentlig sektor. Vi har genom denna metod tillsatt ett stort antal chefer från högsta ledningsnivå och till mellanchefsnivå. Även vid tillsättning av styrelsemedlemmar används denna metod mer och mer.

Vi gör en aktiv kartläggning av aktuell bransch och personer på liknande positioner via olika sökningar på internet och i sociala medier samt söker i våra nätverk och kandidatregister.

Med hjälp av omfattande personlighetstester och fördjupade intervjuer får vi en tydlig bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Vi är måna om att skapa en personlig och trivsam miljö, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och som ger bästa resultat för våra uppdragsgivare. Vi använder moderna och vetenskapligt säkerställda testmetoder i form av begåvningstester och personlighetsinventorier för att få fördjupad insikt i kandidaternas personlighet. Intervjun avslutas med en återkoppling och diskussion med kandidaten, vilket brukar uppfattas som både intressant och utvecklande. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP.

Urvalsprocessen kan kompletteras med olika former av arbetsprov eller ett så kallat assessment center, där kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas.

Vi presenterar våra slutsatser om de olika kandidaternas lämplighet i förhållande till kravprofilen, och våra rekommendationer till uppdragsgivaren vid ett möte. Detta sker genom en grundlig avrapportering av kandidaternas profiler, vår bedömning av deras matchning mot den aktuella kravprofilen, en väl motiverad rangordning av kandidaterna och slutligen en rekommendation angående vem som bör erbjudas aktuell tjänst.

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Executive Search, Rekrytering, Second Opinion, Utveckling av individer och grupper samt Arbetspsykologiska testverktyg. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA