• Second Opinion

Fördjupad personbedömning (Second opinion)

När du själv har genomfört en rekryteringsprocess, har en eller flera egna slutkandidater och kanske interna kandidater som är svåra att värdera och jämföra med de externa kandidaterna, då är våra fördjupade personbedömningar och dialogen med vår konsult det bästa sättet att göra rätt val!

Fördjupad personbedömning

Våra erfarna konsulter genomför fördjupade personbedömningar, även ibland kallad second opinion, i stor omfattning, åt kunder inom såväl privat som kommunal och statlig sektor. Det är en populär tjänst som i många fall nyttjas av våra kunder vid rekrytering till tjänster inte bara på chefsnivå, utan också för att säkerställa rätt rekrytering till specialisttjänster. Fördjupad personbedömning/second opinion innebär att vi, med hjälp av samma moderna och vetenskapligt säkerställda utvärderingsmetoder som vi använder när vi genomför fullständiga rekryteringsprojekt, skapar en gedigen bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP. Våra arbetsmetoder grundar sig på vetenskapligt beprövade och certifierade testmetoder för såväl personlighet som begåvning, en fördjupad intervju med återkoppling av testresultat samt referenstagning. I vissa fall lägger vi också till arbetsprov eller andra mer praktiskt inriktade moment. Vi genomför också bakgrundskontroll genom betygskontroller, kreditupplysning eller andra kontroller enligt överenskommelse.

Vi är måna om att skapa en personlig och trivsam miljö, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och trygga i mötet med oss. Intervjun avslutas med en återkoppling och diskussion med kandidaten, vilket våra kandidater brukar uppfattas som både intressant och utvecklande.

Våra slutsatser och vår bedömning av kandidaterna presenteras för dig som kund i ett personligt möte, eller om detta inte är praktiskt lösbart genom ett telefon- eller Skypemöte. Som uppdragsgivare får du få en grundlig avrapportering av kandidaternas profiler, vår bedömning av deras matchning mot den aktuella kravprofilen, en väl motiverad rangordning av kandidaterna och slutligen vår rekommendation angående vem som bör erbjudas aktuell tjänst.

Assessment Center

Assessment Center innebär att kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas. Flera övningar kombineras vanligtvis och är komplement till den fördjupade personbedömningen. Val av övningar beror på befattning och tanken är att övningarna ska spegla situationer som kan uppstå i befattningen för att därmed bedöma beteenden hos kandidaten. Detta kan vara i form av exempelvis presentationsövningar, rollspelsövningar och problemlösningsövningar.

Vanligtvis deltar både konsult från AS&B och personer från den rekryterande organisationen i utvärdering och bedömning av kandidaterna. Detta möjliggörs genom standardiserade bedömningsskalor och utvärderingsmetoder. Samtliga deltagare får samma förberedelser, underlag, genomgår samman övningar och bedöms enligt samma bedömningsmallar.

 

Välkomna att kontakta oss

Har du allmäna frågor om fördjupade personbedömningar? Då hittar du våra kontaktuppgifter här, ring oss så hjälper vi dig med dina frågor. 

Vår medarbetare Emelie Törnvall har till exempel genomfört många fördjupade personbedömningsuppdrag/second opinions åt båda våra bolag, AS&B Executive och AS&B Talents. Ta gärna kontakt med Emelie så berättar hon mer om vårt arbete. Du kan även använda dig av formuläret som du hittar längst ner i högra hörnet på sidan. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till Covid-19 genomför vi på AS&B tillfälliga förändringar i vårt arbetssätt.

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. 

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. När du väl är på plats hos oss avstår vi från att ta varandra i hand. Vi har anpassat våra lokaler bland annat genom att placera handsprit tillgängligt för besökare och förtätat våra städrutiner.

Är du kallad på en intervju? Naturligtvis är du välkommen hit för ett möte på plats. Vill du hellre att vi genomför intervjun på distans i form av ett videomöte går det också bra. Meddela oss vid bokningstillfället eller kontakta oss om tid och plats redan har bokats. Precis som i vanliga fall har vi förståelse för att intervjuer måste bokas om på grund av sjukdom vilket givetvis inte påverkar dina möjligheter i en pågående rekryteringsprocess.

Vi på AS&B bevakar noggrant läget och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi kan därför komma att ändra våra rutiner ytterligare om situationen kräver det.

Lås oss alla visa hänsyn och tänka på varandra, ta ansvar och inte utsätta andra för risker samt ha förståelse för de konsekvenser denna situation medför.

Tack för att du visar hänsyn för din omgivning!

Har du frågor om våra tillfälliga förändringar eller din rekryteringsprocess?

Välkommen att kontakta oss via vår växel på 013-24 49 80 eller skicka e-post till info@asb-executive.se.  

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se