Skip to main content
  • Rekrytering som ger framgång till er organisation

    CHEF & SPECIALISTREKRYTERING
    KONTAKTA OSS

Fördjupad personbedömning (Second opinion)

När du själv har genomfört en rekryteringsprocess, har en eller flera egna slutkandidater och kanske interna kandidater som är svåra att värdera och jämföra med de externa kandidaterna, då är våra fördjupade personbedömningar och dialogen med vår konsult det bästa sättet att göra rätt val!

Fördjupad personbedömning

Våra erfarna konsulter genomför fördjupade personbedömningar, även ibland kallad second opinion, i stor omfattning, åt kunder inom såväl privat som kommunal och statlig sektor. Det är en populär tjänst som i många fall nyttjas av våra kunder vid rekrytering till tjänster inte bara på chefsnivå, utan också för att säkerställa rätt rekrytering till specialisttjänster.

Fördjupad personbedömning/second opinion innebär att vi, med hjälp av samma moderna och vetenskapligt säkerställda utvärderingsmetoder som vi använder när vi genomför fullständiga rekryteringsprojekt, skapar en gedigen bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist.

Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP. Våra arbetsmetoder grundar sig på vetenskapligt beprövade och certifierade testmetoder för såväl personlighet som begåvning, en fördjupad intervju med återkoppling av testresultat samt referenstagning. I vissa fall lägger vi också till arbetsprov eller andra mer praktiskt inriktade moment. Vi genomför också bakgrundskontroll genom betygskontroller, kreditupplysning eller andra kontroller enligt överenskommelse.

Assessment Center

Assessment Center innebär att kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas. Flera övningar kombineras vanligtvis och är komplement till den fördjupade personbedömningen. Val av övningar beror på befattning och tanken är att övningarna ska spegla situationer som kan uppstå i befattningen för att därmed bedöma beteenden hos kandidaten. Detta kan vara i form av exempelvis presentationsövningar, rollspelsövningar och problemlösningsövningar.

Vanligtvis deltar både konsult från AS&B och personer från den rekryterande organisationen i utvärdering och bedömning av kandidaterna. Detta möjliggörs genom standardiserade bedömningsskalor och utvärderingsmetoder. Samtliga deltagare får samma förberedelser, underlag, genomgår samman övningar och bedöms enligt samma bedömningsmalla


Tryggt och personligt

Vi är måna om att skapa en personlig och trivsam miljö, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och trygga i mötet med oss. Intervjun avslutas med en återkoppling och diskussion med kandidaten, vilket våra kandidater brukar uppfattas som både intressant och utvecklande.

Våra slutsatser och vår bedömning av kandidaterna presenteras för dig som kund i ett personligt möte, eller om detta inte är praktiskt lösbart genom ett telefon- eller Skypemöte. Som uppdragsgivare får du få en grundlig avrapportering av kandidaternas profiler, vår bedömning av deras matchning mot den aktuella kravprofilen, en väl motiverad rangordning av kandidaterna och slutligen vår rekommendation angående vem som bör erbjudas aktuell tjänst.

Vi ger dig gärna mer information!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Alternativt ring 013-24 49 80 eller maila info@asb-executive.se om det passar bättre.

Välkomna att kontakta oss

Har du allmäna frågor om fördjupade personbedömningar? Då hittar du våra kontaktuppgifter här, ring oss så hjälper vi dig med dina frågor.