• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

Nytt ramavtal

AS&B Executive tecknar ramavtal med Linköpings kommun, Kinda kommun och Lejonfastigheter AB inom området för search- och interimstjänster. Avtalet är giltigt från 7 juni 2018 till och med 7 juni 2020.

AS&B Executive är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av search- och interimstjänster till Linköpings kommun, Kinda kommun och Lejonfastigheter AB. Vi ser fram emot ett givande samarbete där vi som företag kan bistå med att identifiera och kvalitetssäkra kandidater vid rekryteringar av både tillfälliga och permanenta behov.

Vi är också stolta över att leva upp till de höga krav som ställs på leverantören i detta ramavtal och att vi har en process som präglas av kvalitet och professionalism. AS&B Executive har en välbeprövad process som har utvecklats sedan starten 2002. Vår samlade erfarenhet innebär tusentals rekryteringar inom den offentliga och privata sektorn och våra konsulter är erfarna, utbildade och certifierade inom området för rekrytering.     

En viktig del i detta avtal är search vilket innebär att AS&B Executive genom sökarbete identiferar och kontaktar potentiella kandidater för aktuella uppdrag. Därför uppmuntrar vi dig som är intresserad av arbete eller interimsuppdrag vid Linköpings kommun, Kinda kommun eller Lejonfastigheter AB att registrera ditt CV i vår kandidatbank. Detta gör du via http://www.asb-executive.se/registrera-cv.

Besök gärna våra hemsidor

www.linkoping.se

www.kinda.se

www.lejonfastigheter.se

www.asb-executive.se

 

 

Pressmeddelande

AS&B Rekrytering och Ledarutveckling etablerar dotterbolaget AS&B Talents.

AS&B Rekrytering och Ledarutveckling AB är sedan 2002 en av regionens ledande aktörer vid rekrytering, interimslösningar och utveckling av chefer och specialister.

Vi startar nu dotterbolaget AS&B Talents. Genom det nya bolaget kommer vi hjälpa våra kunder att tillgodose deras behov av studenter och relativt nyexaminerade akademiker. I samband med detta uppdaterar vi också vår varumärkesplattform. AS&B Rekrytering och Ledarutveckling marknadsförs från och med våren 2017 under namnet AS&B Executive.

”Bakgrunden till namnändringen är att vi har etablerat ett nytt dotterbolag vid namn AS&B Talents och vi fann det då lämpligt att även i varumärket renodla och tydliggöra vad vi gör inom respektive bolag. Inom AS&B Executive jobbar vi med rekrytering och uthyrning av exekutiva befattningshavare. Förutom varumärket gör vi egentligen ingen förändring, det är samma personal och samma affärsidé som tidigare. Genom AS&B Talents kompletterar vi vårt utbud och inriktar oss mot talanger i början av sin karriär.” - Conny Besterman, VD på AS&B Executive.

En ökande efterfrågan och ett marknadsgap ligger bakom valet att etablera det nya dotterbolaget, menar Rickard Jonsson och Emelie Törnvall, rekryteringskonsulter som kommer att arbeta i AS&B Talents. De berättar:

Vi får ofta frågor om att hjälpa våra kunder rekrytera talangfulla personer till andra befattningar än vad vi tidigare normalt sett arbetat med. Därför har vi valt att lansera AS&B Talents. Där kommer vi fullt ut arbeta med att hjälpa våra kunder och talanger i början av sin yrkeskarriär att hitta varandra. Vi kommer att arbeta med rekrytering och även hyrlösningar för att bemanna vid tillfälliga behov. Vi upplever att det finns en stor efterfrågan kring denna typ av tjänster och med vår kvalificerade rekryteringsprocess är vi övertygade om att vi har mycket att tillföra marknaden.”

Mer information finns på respektive bolags hemsida:

www.asb-executive.se

www.asb-talents.se

Stolt sponsor av 100-listan!

Vi på AS&B är stolta över att sponsra 100-listan - ett initiativ för att öka styrelsekompetensen i regionen och för fler kvinnor i styrelserummen.

100-listan på Facebook

Samarbete med Sjöberg, UPP-testet

Vi utökar nu vårt samarbete med Psykologisk Metod AB genom att även bli återförsäljare för UPP-testet. Våra erfarenheter av testet, som är ett resultat av sex års forskning av Professor Lennart Sjöberg, är mycket goda och vi ser med stor tillförsikt fram mot vårt samarbete med Psykologisk Metod AB. Välkommen att kontakta oss för mer information om UPP-testet!    

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Executive Search, Rekrytering, Second Opinion, Utveckling av individer och grupper samt Arbetspsykologiska testverktyg. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA