• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

AS&B Talents

Vårt dotterbolag AS&B Talents AB etablerades under våren 2017 som ett komplement till AS&B:s befintliga tjänsteutbud. Inom AS&B Talents har vi fokus på bemanning och rekrytering av talanger i början av sin yrkesverksamma karriär. Vi upplever att det finns en stor efterfrågan på marknaden kring denna typ av tjänster och med vår kvalificerade rekryteringsprocess är vi övertygade om att vi har mycket att tillföra marknaden.

Visionen är att vara den ledande regionala aktören gällande kompetensförsörjning inom detta område. På så sätt kompletterar AS&B och AS&B Talents verksamheter varandra vilket gör koncernen till en naturlig helhetsleverantör inom kvalificerad bemanning och rekrytering till regionens företag.

Tillsammans säkerställer vi ert företags framtida kompetensbehov och framgång!

Besök AS&B Talents hemsida www.asb-talents.se.

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Executive Search, Rekrytering, Second Opinion, Utveckling av individer och grupper samt Arbetspsykologiska testverktyg. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA