AS&B Rekrytering

Second Opinion

När du själv har genomfört en rekryteringsprocess, men vill ha hjälp med det avgörande beslutet om vem eller vilka som ska anställas bidrar vi med att kvalitetssäkra rekryteringen genom fördjupad personbedömning och assessment center med slutkandidaterna.

Fördjupad personbedömning
AS&B har utarbetat fem olika personbedömnings-modeller utifrån olika typer av befattningar – executive, högre chef, chef, specialist och generalist. Fördjupad personbedömning innebär att vi med hjälp av moderna och vetenskapligt säkerställda testmetoder, begåvningstester och personlighetsinventorier, samt fördjupade intervjuer får en tydlig bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP.

Vi är måna om att skapa en personlig och trivsam miljö, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och som ger bästa resultat för våra uppdragsgivare. Intervjun avslutas med en återkoppling och diskussion med kandidaten, vilket våra kandidater brukar uppfattas som både intressant och utvecklande.

Vi genomför också referenstagning, betygskontroller, kreditupplysning eller andra kontroller enligt överenskommelse.

Vi presenterar våra slutsatser om de olika kandidaternas lämplighet i förhållande till kravprofilen, och våra rekommendationer till uppdragsgivaren vid ett möte. Detta sker genom en grundlig avrapportering av kandidaternas profiler, vår bedömning av deras matchning mot den aktuella kravprofilen, en väl motiverad rangordning av kandidaterna och slutligen en rekommendation angående vem som bör erbjudas aktuell tjänst.

Assessment Center
Assessment Center innebär att kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas. Flera övningar kombineras vanligtvis och är komplement till den fördjupade personbedömningen. Val av övningar beror på befattning och tanken är att övningarna ska spegla situationer som kan uppstå i befattningen för att därmed bedöma beteenden hos kandidaten. Detta kan vara i form av exempelvis presentationsövningar, rollspelsövningar och problemlösningsövningar.

Vanligtvis deltar både konsult från AS&B och personer från den rekryterande organisationen i utvärdering och bedömning av kandidaterna. Detta möjliggörs genom standardiserade bedömningsskalor och utvärderingsmetoder. Samtliga deltagare får samma förberedelser, underlag, genomgår samman övningar och bedöms enligt samma bedömningsmallar.

Hitta rätt tjänst

Hitta rätt tjänst

Bli kandidat och sök bland våra aktuella rekryteringsuppdrag. Vårt mål är en långsiktig rekrytering där du får möjlighet att utvecklas.
Se aktuella tjänster

Hitta rätt person

Hitta rätt person

Vi hjälper dig att hitta rätt person. Genom grundliga analyser och god personkännedom ser vi till att matchningen blir helt rätt.
Läs mer om rekrytering

Utveckla organisationen

Utveckla organisationen

Utvecklingsprogram på individ- och gruppnivå som utvecklar både ledare och organisation.
Läs mer om utveckling

interimchef

Söker du en interimschef?

Vi erbjuder interimslösningar där vi tillgodoser ert behov av en chef eller specialist under en tidsbegränsad period.
Läs mer om interimslösningar

LINKÖPING

Kungsgatan 41
582 18 Linköping
Tel: 013-24 49 80

 

STOCKHOLM

Torsgatan 68
113 37 Stockholm
Tel: 08-31 98 50

 

FÖLJ OSS

LinkedIn
Facebook

AS&B footer logo HRK 2017 hemsidan Soliditetslogga AAA