AS&B Rekrytering

Rekrytering

Vi är specialister på att hitta och rekrytera rätt person. För att lyckas behöver vi förstå ditt företags verksamhet, organisationskultur och värderingar, kombinerat med kandidaternas personlighet och drivkrafter. Det är vägen till långsiktig rekrytering som ger framgång till organisationen och där kandidaten kan utvecklas.

Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen från kravprofil och identifiering av kandidater till urval och rekommendation, men vi kan också genomföra valda delar av processen, allt efter våra kunders behov. Allt rekryteringsarbete inleds med en analys av företagets verksamhet, organisationskultur, värderingar och behov. Därefter tar vi fram en kravprofil som tydligt beskriver de kompetenser och egenskaper som kandidaten behöver.

Vi utgår från kravprofilen och tar fram en annons, som publiceras på vår webb och i utvalda media som bedöms som viktiga för den aktuella tjänsten med tanke på bransch och geografisk region.

Med hjälp av omfattande personlighetstester och fördjupade intervjuer får vi en tydlig bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Vi är måna om att skapa en personlig och trivsam miljö, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och som ger bästa resultat för våra uppdragsgivare. Vi använder moderna och vetenskapligt säkerställda testmetoder i form av begåvningstester och personlighetsinventorier för att få fördjupad insikt i kandidaternas personlighet. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP.Intervjun avslutas med en återkoppling och diskussion med kandidaten, vilket brukar uppfattas som både intressant och utvecklande.

Urvalsprocessen kan kompletteras med olika former av arbetsprov eller ett så kallat assessment center, där kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas.

Vi presenterar våra slutsatser om de olika kandidaternas lämplighet i förhållande till kravprofilen, och våra rekommendationer till uppdragsgivaren vid ett möte. Detta sker genom en grundlig avrapportering av kandidaternas profiler, vår bedömning av deras matchning mot den aktuella kravprofilen, en väl motiverad rangordning av kandidaterna och slutligen en rekommendation angående vem som bör erbjudas aktuell tjänst.

Hitta rätt tjänst

Hitta rätt tjänst

Bli kandidat och sök bland våra aktuella rekryteringsuppdrag. Vårt mål är en långsiktig rekrytering där du får möjlighet att utvecklas.
Se aktuella tjänster

Hitta rätt person

Hitta rätt person

Vi hjälper dig att hitta rätt person. Genom grundliga analyser och god personkännedom ser vi till att matchningen blir helt rätt.
Läs mer om rekrytering

Utveckla organisationen

Utveckla organisationen

Utvecklingsprogram på individ- och gruppnivå som utvecklar både ledare och organisation.
Läs mer om utveckling

interimchef

Söker du en interimschef?

Vi erbjuder interimslösningar där vi tillgodoser ert behov av en chef eller specialist under en tidsbegränsad period.
Läs mer om interimslösningar

LINKÖPING

Kungsgatan 41
582 18 Linköping
Tel: 013-24 49 80

 

STOCKHOLM

Torsgatan 68
113 37 Stockholm
Tel: 08-31 98 50

 

FÖLJ OSS

LinkedIn
Facebook

AS&B footer logo HRK 2017 hemsidan Soliditetslogga AAA